மௌரியப்புயல் + மனிதராய் வந்த தெய்வங்கள் - உதயணன் நாவல்கள் .

உதயணன்  - மௌரியப்புயல் நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

சமுத்திர கோஷம் - உதயணன் சரித்திர நாவல் .

உதயணன்  - சமுத்திர கோஷம் சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

உத்தமச்செல்வி- உதயணன் வரலாற்று சிறுகதைகள்.

உதயணன் - உத்தமச்செல்வி நூலினை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மானவர்மன்-உதயணன் சரித்திர நாவல் .

உதயணன்-மானவர்மன்  சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

ஸ்ரீமுகன்-உதயணன் சரித்திர நாவல் .

உதயணன்-ஸ்ரீமுகன்சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மகா வம்சம் - உதயணன் நாவல் பாகம் 1& 2.

உதயணன் -மகா வம்சம் நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மயில் நிற மங்கை - உதயணன் நாவல் .

உதயணன் - மயில் நிற மங்கை நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

வேள்வித் தூண் - உதயணன் சரித்திர நாவல் .

உதயணன் - வேள்வித் தூண் சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

சிங்களத்துப் புயல் - உதயணன் நாவல் .

உதயணன் - சிங்களத்துப் புயல் நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

வெற்றி வேந்தன் - உதயணன் நாவல் .

உதயணன் -வெற்றி வேந்தன் நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் . ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

சோழ குலோந்துங்கன் - உதயணன் சரித்திரநாவல் .

உதயணன் -சோழ குலோந்துங்கன் சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மயில் கோட்டை - உதயணன் சரித்திரநாவல் .

உதயணன் - மயில் கோட்டை சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

பாண்டிய முரசு -உதயணன் சரித்திர நாவல் .

உதயணன் -பாண்டிய முரசு நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

ஆபுத்திரன் சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய

உதயணன் -ஆபுத்திரன் சரித்திர நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.